Publikacije

Pomembno nadgradnjo znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela predstavlja geografski tisk.

Periodične publikaciji:

 • Geografski vestnik
  • Geografski vestnik je najstarejša slovenska geografska znanstvena revija. Izdaja jo Zveza geografov Slovenije. Prva številka je izšla leta 1925 s slovenskim podnaslovom »časopis za geografijo in sorodne vede« in francoskim naslovom Bulletin de la socété de géographie de Ljubljana. Prvi urednik revije je bil Valter Bohinec. Leta 2018 je izšel jubilejni, 90. letnik revije. Od leta 2000 izhajata dve številki letno. Do danes je v Geografskem vestniku izšlo okrog 1000 znanstvenih prispevkov ter okrog 2600 ostalih prispevkov na preko 20.000 straneh. Vsi letniki Geografskega vestnika so digitalizirani in dostopni na spletni straneh.
  • DIGITALNI ARHIV VSEH ŠTEVILK GEOGRAFSKEGA VESTNIKA.

Ostale publikacije

 • Zborniki zborovanj slovenskih geografov:
  • ZGS skupaj z lokalnimi organizatorji izdaja Zbornike zborovanj slovenskih geografov. Prvi je izšel ob 6. zborovanju slovenskih geografov v Ravnah na Koroškem leta 1969. Do danes je izšlo štirinajst zbornikov. Od leta 2020 so vsi zborniki dosegljivi v digitalni obliki.
 • Vodniki po ekskurzijah/zborniki:
  • Poleg zbornikov je bilo v okviru Zborovanj slovenskih geografov izdanih tudi več vodnikov po ekskurzijah, zbornikov povzetkov referatov. Od leta 2022 so vsi dostopni v digitalni obliki.
 • Predstavitve Slovenije in slovenske geografije:
  • Za predstavitev Slovenije in slovenske geografije v mednarodnih geografskih krogih je ZGS v preteklosti pripravila več publikacij:
   • Slovenia, Geographic Aspects of a New Independent European Nation: publikacija je bila izdana leta 1992 ob 27. kongresu Mednarodne geografske zveze v Washingtonu (International Geographical Union – IGU),
   • Slovenia: A Gateway to Central Europe: publikacija je bila izdana leta 1996 ob 28. kongresu Mednarodne geografske zveze v Haegu (International Geographical Union – IGU),
   •  Slovenia: a geographical overview: publikacija je bila izdana leta 2004 ob 30. kongresu Mednarodne geografske zveze v Glasgowu (International Geographical Union – IGU),
   • Geographical Tidbits From Slovenia: posebna številka Geografskega vestnika (84-1) izdana leta 2012 ob 32. kongresu Mednarodne geografske zveze v Kölnu (International Geographical Union – IGU),
   • Association of Slovenian Geographers 1922-2022 (letak izdan leta 2022 ob kongresu Mednarodne geografske zveze v Parizu (International Geographical Union – IGU)).