Publikacije

Pomembno nadgradnjo znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela predstavlja geografski tisk.

Periodične publikaciji:

 • Geografski vestnik
  • Geografski vestnik je najstarejša slovenska geografska znanstvena revija. Izdaja jo Zveza geografov Slovenije. Prva številka je izšla leta 1925 s slovenskim podnaslovom »časopis za geografijo in sorodne vede« in francoskim naslovom Bulletin de la socété de géographie de Ljubljana. Prvi urednik revije je bil Valter Bohinec. Leta 2018 je izšel jubilejni, 90. letnik revije. Od leta 2000 izhajata dve številki letno. Do danes je v Geografskem vestniku izšlo okrog 1000 znanstvenih prispevkov ter okrog 2600 ostalih prispevkov na preko 20.000 straneh. Vsi letniki Geografskega vestnika so digitalizirani in dostopni na spletni straneh.
  • DIGITALNI ARHIV VSEH ŠTEVILK GEOGRAFSKEGA VESTNIKA.

Ostale publikacije

 • Zborniki zborovanj slovenskih geografov:
  • ZGS skupaj z lokalnimi organizatorji izdaja Zbornike zborovanj slovenskih geografov. Prvi je izšel ob 6. zborovanju slovenskih geografov v Ravnah na Koroškem leta 1969. Do danes je izšlo štirinajst zbornikov. Od leta 2020 so vsi zborniki dosegljivi v digitalni obliki.
 • Vodniki po ekskurzijah/zborniki:
  • Poleg zbornikov je bilo v okviru Zborovanj slovenskih geografov izdanih tudi več vodnikov po ekskurzijah, zbornikov povzetkov referatov. Od leta 2022 so vsi dostopni v digitalni obliki.