Priznanje za varovanje in upravljanje vodnih virov na območju reke Save

Ob Dnevu reke Save ter ob 20. obletnici mednarodnega Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu je Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za okolje pripravilo dogodek z naslovom Krepitev podnebne odpornosti porečja Save. Najzaslužnejši za varovanje in upravljanje vodnih virov na območju reke Save so ob tej priložnosti prejeli tudi posebna priznanja.

Med nagrajenimi so bili tudi Zveza geografov Slovenije, Društvo učiteljev geografije Slovenije ter geografi dr. Mitja Bricelj (Ministrstvo za naravne vire in prostor), dr. Peter Frantar, Janez Polajnar, mag. Florjana Ulaga, (Agencija za okolje).

Zveza geografov Slovenije skupaj z Društvom učiteljev geografije ter ob pomoči Agencije Republike Slovenije za okolje ter Ministrstvom za naravne vire in prostor že 10 let organizira Akcijo oznak visokih voda. Akcijo smo izvajali v preteklih letih skupaj z Mednarodno komisijo za reko Savo tudi v državah porečja reke Save in je prepoznana kot pomembna geografska izobraževalna aktivnost informiranja in ozaveščanja javnosti o visokih vodah.

Foto: Olga Golub, MNVP

Morda vam bo všeč tudi...