Predsedniki ZGS

Seznam predsednic in predsednikov ZGS od leta 1922 do leta 2022

 • Ivo Rubić (1922–1924)
 • Ljudevit Merčun (1924–1925)
 • Valter Bohinec (1925–1928)
 • Anton Melik (1928–1957)
 • Svetozar Ilešič (1957–1964)
 • Avguštin Lah (1964–1968)
 • Ivan Gams (1968–1972)
 • Mirko Pak (1972–1974)
 • Dušan Kompare (1974–1976)
 • Jakob Medved (1976–1977)
 • Marija Košak (1977–1978)
 • Vladimir Klemenčič (1978–1980)
 • Jurij Kunaver (1980–1988)
 • Matjaž Jeršič (1988–1993)
 • Andrej Černe (1993–1997)
 • Metka Špes (1997–1999)
 • Milan Orožen Adamič (1999–2003)
 • Mitja Bricelj (2003–2007)
 • Matej Gabrovec (2007–2011)
 • Stanko Pelc (2011–2017)
 • Igor Lipovšek (2017–2021)
 • Aleš Smrekar (2022–)