ORGANI ZVEZE

ORGANI ZVEZE

Predsednik:


Izvršni odbor ZGS:

 • Bivši predsednik: Stanko Pelc
 • Tajnik: Boštjan Rogelj
 • Blagajnik: Matjaž Geršič
 • Urednik Geografskega vestnika: Matija Zorn
 • Urednik Geografskega obzornika: Ana Seifert Barba
 • Član IO: Marjan Luževič
 • Članica IO: Eva Konečnik Kotnik
 • Član IO: Aleš Smrekar

Nadzorni odbor:

 • Nevenka Cigler
 • Monika Gričnik
 • Uroš Horvat

Disciplinska komisija:

 • Mimi Urbanc
 • Matej Gabrovec
 • Vladimir Drozg

Predstavniki komisij ZGS


Predstavniki društev:

 • Ljubljansko geografsko društvo: Jernej Tiran
 • Društvo učiteljev geografije Slovenije: Nataša Mrak
 • Geografsko društvo Gorenjske: Marjan Luževič
 • Geografsko društvo Maribor: Uroš Horvat
 • Društvo mladih geografov Slovenije: Tim Gregorčič
 • Društvo študentov geografije Maribor: Urška Žižek