ORGANI ZVEZE

ORGANI ZVEZE

Predsednik:
Aleš Smrekar


Izvršni odbor ZGS:

 • Bivši predsednik: Stanko Pelc
 • Tajnik: Boštjan Rogelj
 • Blagajnik: Matjaž Geršič
 • Urednik Geografskega vestnika: Matija Zorn
 • Urednica Geografskega obzornika: Lea Rebernik
 • Član IO: Primož Pipan
 • Član IO: Uroš Horvat
 • Članica IO: Tina Šlajpah

Nadzorni odbor:

 • Eva Konečnik Kotnik
 • Matej Gabrovec
 • Lucija Miklič Cvek

Disciplinska komisija:

 • Blaž Repe
 • Drago Perko
 • Gregor Kovačič

Predstavniki komisij ZGS


Predstavniki/predstavnice društev:

 • Ljubljansko geografsko društvo: Jernej Tiran
 • Društvo učiteljev geografije Slovenije: Nataša Mrak
 • Geografsko društvo Gorenjske: Marjan Luževič
 • Geografsko društvo Maribor: Danijel Davidović
 • Društvo mladih geografov Slovenije: Tim Gregorčič
 • Društvo študentov geografije Maribor: Tamara Feher