Priznanje za varovanje in upravljanje vodnih virov na območju reke Save

Ob Dnevu reke Save ter ob 20. obletnici mednarodnega Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu je Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za okolje pripravilo dogodek z naslovom Krepitev...