POVEZAVE


GEOLISTA – ZA KRATKE IN UČINKOVITE GEOGRAFSKE INFORMACIJE

Informacije o geolisti lahko najdete na tej povezavi.DRUGO

Republika Slovenija
http://www.gov.si/

Slovenija in Evropska unija – portal
http://www.evropskaunija.com/

Statistični urad RS
http://www.stat.si/

Agencija RS za okolje
http://www.arso.gov.si/

Ministrstvo za okolje in prostor RS
http://www.mop.gov.si/

Ekološki sklad RS
http://www.ekosklad.si

Geodetska uprava RS
http://www.gu.gov.si

Urad vlade za narodnosti
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-narodnosti/

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
http://www.mkgp.gov.si/

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – raba tal
http://rkg.gov.si/GERK

Gozdarski inštitut Slovenije
http://www.gozdis.si/

Urbanistični inštitut RS
http://www.uirs.si/sl-si/

Inštitut za narodnostna vprašanja
http://www.inv.si/

Prebivalstvo Slovenije
https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17

Okoljsko informacijsko omrežje v Sloveniji – splošni podatkovni sloji
http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/splosno/

Krajevni čas po svetu
http://times.clari.net.au/

Terra server – iskanje po koordinatah in krajih sveta
http://www.terraserver.com/

Svet iz satelita
http://www.flashearth.com

Unescova svetovna dediščina
http://whc.unesco.org/en/list/

Svetovna statistika
http://www.worldometers.info/

Združeni narodi
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations

Evropska komisija
http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm

Portal Evropske unije
http://europa.eu/index_sl.htm

Evropska regionalna politika
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm