Zborovanja slovenskih geografov

 1. kongres slovenskih geografov, 7.–9. september 1952, Kamnik
 2. kongres slovenskih geografov, 24.–26. september 1954, Maribor
  Prekmurje, terenski seminar, avgust 1956, Murska Sobota
 3. kongres slovenskih geografov, 12. –15. oktober 1957, Portorož
  Dolenjska, geografski seminar, 26.–30. junij 1960, Novo mesto
 4. kongres slovenskih geografov, 7.–9. maj 1964, Velenje
 5. kongres slovenskih geografov, 20. –25. maj 1966, Nova Gorica
 6. posvetovanje slovenskih geografov, 12.–14. september 1969, Ravne na Koroškem (zbornik zborovanja)
 7. zborovanje slovenskih geografov, 5.–7. oktober 1973, Rogaška Slatina (zbornik zborovanja)
 8. zborovanje slovenskih geografov, 26.–28. oktober 1975, Tolmin, Bovec (zbornik zborovanja)
 9. zborovanje slovenskih geografov, 28.–30. junij 1978, Maribor (zbornik zborovanja)
 10. zborovanje slovenskih geografov, 15.–17. oktober 1981, Kranj, Bled (zbornik zborovanja)
 11. zborovanje slovenskih geografov, 12.–14. oktober 1984, Dolenjske Toplice (zbornik zborovanja)
 12. zborovanje slovenskih geografov, 15.–17. oktober 1987, Postojna (zbornik zborovanja)
 13. zborovanje slovenskih geografov, 24.–27. oktober 1990, Portorož (zbornik zborovanja)
 14. zborovanje slovenskih geografov, 21.–23. oktober 1993, Celje (zbornik zborovanja)
 15. zborovanje slovenskih geografov, 23.–26. oktober 1996, Ptuj (zbornik zborovanja)
 16. zborovanje slovenskih geografov, 19.–21. oktober 2000, Ljubljana (zbornik zborovanja)
 17. zborovanje slovenskih geografov, 21.–23. oktober 2004, Velenje (zbornik zborovanja)
 18. zborovanje slovenskih geografov , 26.–28.marec 2009, Ljutomer, Murska Sobota (zbornik zborovanja)
 19. zborovanje slovenskih geografov, 3.–5. oktober 2013, Bled (zbornik zborovanja)
 20. zborovanje slovenskih geografov, 22.–23. september 2017, Maribor (zbornik zborovanja)
 21. zborovanje slovenskih geografov, 8.–9. april 2022, Slovenj Gradec (monografija zborovanja) (spletna stran zborovanja)