Zborovanja slovenskih geografov

Prizorišča kongresov/posvetov/srečanj/zborovanj slovenskih geografov.

1. kongres slovenskih geografov, 7.–9. september 1952, Kamnik


2. kongres slovenskih geografov, 24.–26. september 1954, Maribor


Prekmurje, terenski seminar, avgust 1956, Murska Sobota


3. kongres slovenskih geografov, 12. –15. oktober 1957, Portorož


Dolenjska, geografski seminar, 26.–30. junij 1960, Novo mesto


6. kongres slovenskih geografov, 7.–9. maj 1964, Velenje


7. kongres slovenskih geografov, 20. –25. maj 1966, Nova Gorica


8. posvetovanje slovenskih geografov, 12.–14. september 1969, Ravne na Koroškem


9. zborovanje slovenskih geografov, 5.–7. oktober 1973, Rogaška Slatina


10. zborovanje slovenskih geografov, 26.–28. oktober 1975, Tolmin, Bovec


11. zborovanje slovenskih geografov, 28.–30. junij 1978, Maribor


12. zborovanje slovenskih geografov, 15.–17. oktober 1981, Kranj, Bled


13. zborovanje slovenskih geografov, 12.–14. oktober 1984, Dolenjske Toplice


14. zborovanje slovenskih geografov, 15.–17. oktober 1987, Postojna


15. zborovanje slovenskih geografov, 24.–27. oktober 1990, Portorož


16. zborovanje slovenskih geografov, 21.–23. oktober 1993, Celje


17. zborovanje slovenskih geografov, 23.–26. oktober 1996, Ptuj


18. zborovanje slovenskih geografov, 19.–21. oktober 2000, Ljubljana


19. zborovanje slovenskih geografov, 21.–23. oktober 2004, Velenje


20. zborovanje slovenskih geografov, 26.–28.marec 2009, Ljutomer, Murska Sobota


21. zborovanje slovenskih geografov, 3.–5. oktober 2013, Bled


22. zborovanje slovenskih geografov, 22.–23. september 2017, Maribor


23. zborovanje slovenskih geografov, 8.–9. april 2022, Slovenj Gradec