Ivana Žigon – prejemnica Bohinčeve nagrade za leto 2023

Na natečaj za Bohinčevo nagrado 2023 je bilo prijavljenih šest del. Komisija za podelitev nagrade v sestavi dr. Matjaž Geršič, dr. Aleš Smrekar in dr. Nataša Ravbar je soglasno odločila, da nagrado prejme študentka Oddelka za geografijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani Ivana Žigon za magistrsko delo Ozaveščanje otrok o problematiki tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst s pomočjo priročnika za njihovo terensko prepoznavanje (mentor dr. Blaž Repe, somentorica dr. Mojca Ilc Klun). 

Magistrsko delo je dosegljivo v repozitoriju Univerze v Ljubljani: Ozaveščanje otrok o problematiki tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst s pomočjo priročnika za njihovo terensko prepoznavanje 

Zveza geografov Slovenije vsako leto podeli Bohinčevo nagrado za najboljšo raziskovalno nalogo s področja geografije ter tako spodbuja kakovost znanstvenoraziskovalne dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe. Bohinčevo nagrado podeli študentom za individualne ali skupinske samostojne raziskovalne naloge, ki so izdelana v času študija do zaključene druge bolonjske stopnje.

Čestitamo v imenu Izvršnega odbora Zveze geografov Slovenije.

Morda vam bo všeč tudi...