Dobitnik Bohinčeve nagrade za leto 2022 je Ambrož Černe

Zveza geografov Slovenije je podelila Bohinčevo nagrado za leto 2022 Ambrožu Černetu za magistrsko delo z naslovom Geolokacijska igra kot način revitalizacije kozolcev v Zgornjesavski dolini, ki jo je izdelal pod mentorstvom red. prof. dr. Irme Potočnik Slavič (Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta...