NEKAJ O NAS

Zveza geografov Slovenije (ZGS) je krovna organizacija slovenskih geografov z rojstnim dnem leta 1922. Člani Zveze geografov Slovenije so samostojna geografska društva :

 

Ljubljansko geografsko društvo,
Gosposka 13, 1000 Ljubljana;

Društvo mladih geografov Slovenije,
Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana;

Društvo učiteljev geografije Slovenije,
Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana;

Geografsko društvo Gorenjske,
Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj;

Geografsko društvo Maribor,
Koroška cesta 160, 2000 Maribor;

Društvo študentov geografije Maribor,
Koroška cesta 160, 2000 Maribor;

Geografsko društvo Primorje,
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper.

 

Njihovo skupno poslanstvo je živeti in krepiti geografijo v znanstvenem, strokovnem in poljudnem smislu.

 

V okvir Zveze sodi tudi Komisija za hidrogeografijo.

 

ZGS :

  • koordinira delovanje geografskih društev,
  • spodbuja znanstveno raziskovanje,
  • podpira strokovne dimenzije in kreativnost na področju geografskega izobraževanja,
  • organizira nacionalne in mednarodne znanstvene in strokovne konference, predavanja, tematska srečanja, tabore, terensko delo, ekskurzije,
  • organizira tradicionalna zborovanja slovenskih geografov v različnih pokrajinah Slovenije,
  • spodbuja in razvija mednarodno povezovanje,
  • skrbi za znanstvene in strokovne publikacije.

 

MEDNARODNA VPETOST

ZGS je vpeta v mednarodne geografske tokove. Aktivna je v strokovnih telesih in delovnih skupinah Mednarodne geografske unije (IGU) ter v Evropskem združenju geografskih društev (EUGEO).