NEKAJ O NAS

Zveza geografov Slovenije (ZGS) je krovna stanovska organizacija slovenskih geografov. Ustanovljena je bila že leta 1922 in je zato eno najstarejših strokovnih društev  v Sloveniji. Člani ZGS so samostojna geografska in sorodna društva. Njihova skupna naloga je razvijati društveno dejavnosti na eni in krepiti geografijo kot znanost na drugi strani.

Zveza geografov Slovenije:

  • izdaja znanstvene in strokovne publikacije (Geografski vestnik, Geografski obzornik, Zborniki zborovanj, priložnostne publikacije),
  • koordinira delovanje geografskih društev v Sloveniji,
  • organizira znanstvena in strokovna srečanja, predavanja, tabore in ekskurzije, 
  • zastopa slovenske geografe v mednarodnih geografskih organizacijah (ZGS je aktivna je v strokovnih telesih in delovnih skupinah Mednarodne geografske unije (IGU) ter v Evropskem združenju geografskih društev (EUGEO),
  • spodbuja in razvija mednarodno znanstveno sodelovanje,
  • popularizira geografijo v širši javnosti. 

V ZGS so vključena sledeča društva:

Njihovo skupno poslanstvoje živeti in krepiti geografijo v znanstvenem, strokovnem in poljudnem smislu.


V okvir ZGS delujejo tri komisije: