Komisija za uporabo GIS-ov pri varovanju okolja

Komisija za uporabo GIS-ov pri varovanju okolja

Kontakt

slovenia@scgis.org

Sestava Komisije

Predsednik: dr. Rok Ciglič
Člani: dr. Mateja Breg Valjavec, dr. Matjaž Geršič, dr. Blaž Repe, dr. Mojca Poklar, dr. Tomaž Šturm, Dejan Gregor

O Komisiji

Glavni vzrok za ustanovitev Komisije je vpetost slovenskih raziskovalcev v mednarodno organizacijo Society for coservation GIS (https://www.scgis.org/), v katero je Slovenija vključena kot ena izmed entitet (opis slovenske entitete: https://scgis.org/chapters/slovenia-19). Pred leti je bilo že ustanovljeno Društvo za varovanje okolja in geografske informacijske sisteme Slovenija, a je nato bilo ukinjeno. Slovenska entiteta je kljub temu neformalno obstala in bila v manjšem obsegu vedno aktivna. Najpomembnejša dejavnost je bila promocija in zbiranje prijav za izobraževalno štipendijo, ki jo podeljuje krovna organizacija v ZDA. V zadnjih letih je bilo na tem izobraževanju 6 udeležencev iz Slovenije.

Naloge Komisije:

  • ohranjanje in krepitev vezi z mednarodno organizacijo Society for conservation GIS v ZDA ter njenimi entitetami drugod po svetu,
  • udejstvovanje pri izobraževalnih, poljudnoznanstvenih in znanstvenih projektih na področju uporabe geografskih informacijskih sistemov z namenom varovanja okolja,
  • sodelovanje pri organizaciji dogodkov na temo uporabe geografskih informacijskih sistemov pri varovanju okolja.