Geografski vestnik

DIGITALNI ARHIV VSEH ŠTEVILK GEOGRAFSKEGA VESTNIKA.

Urednik dr. Matija Zorn

Upravnik in tehnični urednik dr. Jure Tičar

Mednarodni uredniški odbor dr. Valentina Brečko Grubar (Slovenija), dr. Marco Cavalli (Italija), dr. Predrag Djurović (Srbija), dr. Sanja Faivre (Hrvaška), dr. Matej Gabrovec (Slovenija), dr. Uroš Horvat (Slovenija), dr. Andrej Kranjc (Slovenija), dr. Drago Perko (Slovenija), dr. Katja Vintar Mally (Slovenija), dr. Jure Tičar (Slovenija), dr. Matija Zorn (Slovenija) in dr. Walter Zsilincsar (Avstrija)

Naslov uredništva Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana

Indeksiranost: CGP (Current Geographical Publications), dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), Geobase (Elsevier Indexed Journals), GeoRef (Database of Bibliographic Information in Geosciences), OCLC WorldCat (Online Computer Library Center: Online Union Catalog), Crossref, Scopus.

ISSN

  • tiskana različica: 0350-3895
  • digitalna različica: 1580-335X

Navodila avtorjem: Avtorji naj prispevke v skladu z navodili za objavo v Geografskem vestniku pošljejo skupaj s prijavnico uredniku. Povezava na navodila in prijavnico v digitalni obliki.

Oddaja prispevkov: Oddaja člankov poteka prek OJS spletne strani revije.

Naročanje: Kontaktna oseba za naročanje: dr. Jure Tičar.

Leta 1999 je ZGDS ob izidu 70. letnika izdala Bibliografijo Geografskega vestnika 1925—1998, ki je dostopna v digitalni obliki.