Geografski obzornik

DIGITALNI ARHIV VSEH ŠTEVILK GEOGRAFSKEGA VESTNIKA.

Urednica: Lea Rebernik

Upravnik: dr. Primož Gašperič

Uredniški odbor: Nejc Bobovnik, dr. Primož Gašperič, dr. Mojca Ilc Klun, dr. Drago Kladnik, dr. Miha Koderman, dr. Peter Kumer, dr. Irena Mrak, mag. Miha Pavšek, dr. Anton Polšak, dr. Tatjana Resnik Planinc, dr. Uroš Stepišnik, ddr. Ana Vovk Korže, dr. Igor Žiberna.

Naslov uredništva: Zveza geografov Slovenije, Gosposka 13, 1000 Ljubljana

Indeksiranost: dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije), Geobase (Elsevier Indexed Journals), GeoRef (Database of Bibliographic Information in Geosciences), Crossref, Scopus.

ISSN: tiskana različica: 0016-7274

Navodila avtorjem: Avtorji naj prispevke oblikujejo skladno z navodili za objavo v Geografskem obzorniku.

Oddaja prispevkov: Prispevke pošljite na elektronski naslov uredništva.

Naročanje: Kontaktna oseba za naročanje: dr. Primož Gašperič.