Natečaj za Bohinčevo nagrado 2023

Zveza geografov Slovenije razpisuje natečaj za Bohinčevo nagrado za najboljšo raziskovalno nalogo s področja geografije v letu 2023.

Bohinčevo nagrado se podeli študentom za individualne ali skupinske samostojne raziskovalne naloge (diplomska oz. magistrska dela oz. naloge ter druge oblike raziskovalnih del) izdelane v času dodiplomskega ali magistrskega študija, ki so bile zaključene v slovenskih univerzitetnih programih v koledarskem letu 2023.

Na natečaj se prijavijo avtorji raziskovalne naloge in sicer prek elektronskega sporočila na e-poštni naslov zveza.geografov@gmail.com. Elektronsko sporočilo mora vsebovati:

 • ime in priimek avtorja oziroma avtorjev,
 • letnik študija ob končanju raziskovalne naloge,
 • naziv ustanove na kateri je bila naloga izdelana (univerza, fakulteta, oddelek)
 • kontaktni elektronski naslov
 • kontaktna mobilna telefonska številka.
 • elektronski izvod raziskovalne naloge (izvod mora biti istoveten oddanemu izvodu v okviru študija)

ZGS sprejema prijave do vključno 15. 2. 2024.

O prejemniku nagrade bo odločala strokovna komisija na podlagi sledečih meril:

 • jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez,
 • znanstvena odličnost ali uporabna vrednost,
 • širina in poglobljenost teoretske zasnove dela in metodološka korektnost izvedbe,
 • poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
 • razčlenjevalna temeljitost,
 • samostojnost, prodornost, izvirnost in ustvarjalnost,
 • oblikovanje besedila in ustreznost jezika. 

Lažna navedba avtorstva ali plagiatorstvo sta kaznivi dejanji skladno z zakonodajo. Odločitev komisije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati.
Ime nagrajenca/nagrajencev bodo javno objavijo, prav tako naslovi raziskovalnih nalog in njihovi mentorji.

Sodelujoči pooblašča organizatorja za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, ki se uporablja od 25. maja 2018.

Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: zveza.geografov@gmail.com.

Aleš Smrekar,
predsednik,
Zveza geografov Slovenije

Morda vam bo všeč tudi...