Simpozij ob 100-letnici rojstva akademika prof. dr. Ivana Gamsa

V petek 10. 11. 2023 smo skupaj s Slovensko matico, Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU, Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Geomorfološkim društvo Slovenije soorganizirali simpozij ob 100-letnici rojstva akademika prof. dr. Ivana Gamsa, častnega predsednika Zveze geografov Slovenije.

Ponovno smo njegovi študentje in tudi mlajši geografi ugotavljali, da je akad. Gams sledil geografskemu pogledu na pokrajino kot celoto, čeprav je bil v osnovi fizičnogeografsko usmerjen. Nikoli ni pozabljal tudi na družbeno komponento. Na drugi strani je znal povezati tudi znanost in izobraževanje. Bil je izjemno kompleksen intelektualec in ni se branil raznih funkcij in aktivnosti v stanovskem društvu. Tako je bil vodja Ljubljanskega aktiva Geografskega društva Slovenije  in njen predsednik.

Aleš Smrekar
predsednik ZGS

Fotografije: Igor Lapajne in Marko Krevs

Morda vam bo všeč tudi...