Razpis za zbiranje predlogov za dobitnico oziroma dobitnika Ilešičevega priznanja

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju nagrad Zveze geografov Slovenije Komisija za priznanja poziva k zbiranju predlogov za priznanje Zveze geografov Slovenije, in sicer Ilešičevo priznanje.

Ilešičevo priznanje se podeljujejo posameznikom za:

 • uspešno življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja;
 • vidne uspehe pri uvajanju novih metodičnih in didaktičnih zasnov pouka geografije na različnih stopnjah izobraževanja oziroma šolskega sistema;
 • izjemne dosežke na področju vsebinske zasnove in uveljavitve novih geografskih spoznanj v učbenikih in za njihovo pripravo;
 • izjemne dosežke o teoretičnih in metodoloških osnovah in pogledih na sodobno geografsko misel v Sloveniji in v svetu;
 • enkratne in vidne dosežke na znanstveno-pedagoškem in didaktičnem področju;
 • prispevek k uspešni vzgoji učiteljev in profesorjev geografije in njihovo uveljavitev na področju izobraževanja;
 • posebne in vidne organizacijske dosežke na področju šolstva.

Pravico do predlaganja kandidatke oziroma kandidata imajo Komisija, vsa delovna telesa Zveze, vse članice Zveze, geografske ustanove in skupina vsaj petih članic oziroma članov geografskih društev.

Predlog mora biti ustrezno utemeljen in podan v pisni obliki.

Vsebuje naj:

 1. ime in priimek kandidatke oziroma kandidata ter naslov stalnega bivališča,
 2. kratek življenjepis z osnovnimi rojstnimi, študijskimi in zaposlitvenimi podatki,
 3. ovrednotenje kandidatkinega oziroma kandidatovega prispevka k razvoju in uveljavljanju geografije na pedagoškem področju (osredotočite se na vsebino alinej iz drugega odstavka).

Predlogi naj bodo usklajeni s Pravilnikom o priznanjih ZGS, ki je v veljavi od rednega občnega zbora 1. marca 2022. Pravilnik je objavljen na spletni strani https://www.zveza-gs.si/pravilnik-nagrade/. O prejetih predlogih bo odločala Komisija za priznanja, ki je bila imenovana na seji Izvršnega odbora ZGS dne 21. junija 2023. Komisija ne bo upoštevala predlogov, ki ne ustrezajo formalnim zahtevam.

Predloge z utemeljitvijo pošljite na:

 • elektronski naslov zveza.geografov@gmail.com (zadeva: Predlog za nagrade ZGS),
 • ali v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Zveza geografov Slovenije, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana.

Predloge pošljite do 20. avgusta 2023.

Priznanja bodo podeljena na Ilešičevih dnevih septembra 2023.

Naslednji razpis za zbiranje predlogov za dobitnice oziroma dobitnike nagrad ZGS bo predvidoma novembra 2024.

Mimi Urbanc, Predsednica Komisije za priznanja

Morda vam bo všeč tudi...