NOČ GEOGRAFIJE 2024


Dogodki v Sloveniji – petek 5. aprila 2024

V Sloveniji bo leta 2024 ob mednarodni prireditvi Noč geografije potekalo 15 dogodkov. Dva dogodka bosta potekala na daljavo, lokacije ostalih pa so: Rateče, Bovec, Nova Gorica, Hrvatini, Koper, Ljubljana, Kamnik, Svibno, Nazarje, Brežice in Maribor.

SEZNAM DOGODKOV (v pdf formatu)

1. Razglasitev Bohinčeve nagrade Zveze geografov Slovenije za najboljšo raziskovalno nalogo s področja geografije, njena predstavitev ter predstavitev nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev.

Odgovorna oseba: Aleš Smrekar; Zveza geografov Slovenije

Lokacija: prek spleta https://us02web.zoom.us/j/81213742937?pwd=OTZEd1VWYTZwcHhuSFdzQWpVK3RWUT09 (Meeting ID: 812 1374 2937, Passcode: 603180)

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24255

Čas začetka: 19.36 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: Zveza geografov Slovenije podeljuje Bohinčevo nagrado študentom za individualne ali skupinske samostojne raziskovalne naloge, ki so izdelane v času študija do zaključene druge bolonjske stopnje. Po kratkem uvodu in razglasitvi Bohinčeve nagrade bo sledila 10 minutna predstavitev raziskovalne naloge, ki je dobila nagrado. Sledile bodo 10 minutne predstavitve nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev za leto 2023. To so:

  • Geografski potencial za energetsko samooskrbo Ribnice na Pohorju (Matej Roškar – Osnovna šola Ribnica na Pohorju, Zlato priznanje in doseženo 1. mesto) mentor: Zmago Sobiech, somentorica: Branka Roškar;
  • Demografski izzivi občine Dobrova – Polhov Gradec (Neža Kovač, Maruša Krivic in Ivana Oblak – Osnovna šola Polhov Gradec, Zlato priznanje) – mentorica Barbara Trnovec;
  • Raziskovanje geodiverzitete z geografsko informacijskimi sistemi (GIS) in njen pomen v geoturizmu na primeru Pohorja, Kozjaka in Strojne (Jakob Benkovič  in Mitja Korošec –  II. gimnazija Maribor, Zlato priznanje in doseženo 1. mesto) mentorica: Vesna Vervega, somentor: Danijel Davidović;
  • Reurbanizacija Celja med sedanjostjo in prihodnostjo (Ema Šarman – I. gimnazija v Celju, Zlato priznanje); mentorica Nataša Marčič, somentor Danijel Davidović.

Predvideni čas trajanja dogodka: 1 ura


2. Predstavitev knjige dr. Bogomile Kravos “Moj Trst” z razgledom na Tržaški zaliv ponoči

Odgovorna oseba: Franc Malečkar; Turistično društvo Hrvatini

Lokacija: Hrvatini 74, 6280 Ankaran/Ancarano

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24243

Čas začetka dogodka: 19:00 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: TD Hrvatini predstavlja knjigo dr. Bogomile Kravos »Moj Trst« Z njo se bo pogovarjala tajnica-urednica Slovenske matice, dr. Ignacija Fridl Jarc. Trst, kakor ga v svoji mladostni avtobiografiji ubeseduje Bogomila Kravos, dekle, ki s ponosom zre na slovenske domoljube svojega časa, in v zrelih letih z zatajevano bolečino in sramom opazuje brezbrižnost tržaških Slovencev. Predvajan bo dokumentarec Martina Turka: Pappenstory, producentske hiše BELA FILM iz leta 2015. Sledi sprehod po osvetljenih cestah do Kolombana z razgledi od Trsta do Pirana. Možen je nakup knjige. Prireditev je brezplačna

Predvideni čas trajanja dogodka: 19:00 do 21:00


3. Geografski večer na Noč geografije: Južna Indija skozi oči evropskega geografa

Odgovorna oseba: dr. Stanko Pelc, izr. prof; Oddelek za geografijo, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem

Lokacija:  predavalnica Maestral 3, UP FHŠ, Titov trg 5, Koper/Capodistria

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24241

Čas začetka dogodka: 18:00 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: Območje Južne Indije oziroma Dekanskega polotoka obsega petino ozemlja Indije in je zamejeno z gorskima verigama Zahodnih in Vzhodnih Gatov ter Bengalskim zalivom na vzhodu, Arabskim morjem na zahodu in Indijskim oceanom na jugu. Predavatelj bo predstavil svoje potovalne vtise o dveh potovanjih po tej izjemno raznoliki državi, ki sta bili osredotočeni predvsem na zvezno državo Karnataka in njene sosede.

Predvideni čas trajanja dogodka: od 18.00 do 20.00


4. Noč geografije – Delovne urice v Borovem gozdičku

Odgovorna oseba: Neža Markočič; OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

Lokacija:  OŠ Milojke Štrukelj, Delpinova ulica 7, 5000 Novca Gorica

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24244

Čas začetka dogodka: 13:00 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: Geografski navdušenci se bomo v petek, 5. 4. 2024 odpravili v Borov gozdiček v Novi Gorici. Ukvarjali se bomo z različnimi aktivnostmi. Ugotavljali bomo natančno zemljepisno lego s sistemom GPS. Z uporabo kompasa bomo izpeljali lov na zaklad. Opazovali bomo vreme in z meritvami ugotavljali stanje tamkajšnje vode (mlake) ter opazovali tamkajšnjo biodiverziteto. Med našimi dejavnostmi bo tudi izpeljava čistilne akcije sprehajalne poti Borovega gozdička.

Predvideni čas trajanja dogodka: 13.00–16.00


5. Morski odpadki in Jadransko morje – od Tržaškega zaliva do Otrantskih vrat

Odgovorna oseba: dr. Natalija Špeh; Fakulteta za varstvo okolja

Lokacija: Muzej Vrbovec, Savinjska cesta 8, 3331 Nazarje  

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24245

Čas začetka dogodka: 17.17 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: Popis morskih odpadkov (MO) na slovenski obali je bil sklepno dejanje prvega dela spremljanja obal Jadranskega morja, začetega v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Univerze v Zadru l. 2018. Kot nadgradnja z evropsko Morsko direktivo (2008) predpisanim kazalnikom (3) za popisovanje MO na obali naš terenski list vsebuje več vidikov. Po geografsko smo ga zasnovali s fizično in družbenogeografskim pristopom in nahajališča MO vrednotili v razmerju do prebivalstva, poselitve, dostopnosti, porekla oz. izvora odpadkov. Terensko delo (april 2023) je pokazalo na uspešno obvladovanje MO v primeru, ko je stalno prisotna in institucionalizirana naravovarstvena dejavnost: primer KP Debeli rtič kot eden daljših dobro ohranjenih delov slovenske obale. Na območjih kopališče Žusterna, Naravni rezervat Strunjan, Bele skale in kopališče Fiesa-Piran smo zabeležili sledove antropogenega onesnaženja, skladno s preteklimi raziskavami NIB in IzVRS (2014-2017): najbolj pogosto prisoten odpadek so cigaretni ogorki in filtri, sledijo slamice (tudi v neplastični obliki), posamezni kosi stiroporja, deli plastičnih vrečk. Večinski del na obalo nanešenega materiala je bil organskega izvora (85%; naplavljen les, trstika, trave in listje). Ostali MO (15 %) so bili antropogenega (plastičnega) porekla. Težje obvladljivi so MO na razčlenjenih obalah (otokih). S pregledom uval otokov od Kvarnerja do južne Dalmacije ugotavljamo, da so zelo redki zalivi, kamor morje ne bi odlagalo.  Prvi popis akvatorija NP Kornati je prepričal, da se dobiček turistične industrije lahko izraža tudi kot akumulacija neavtohtonih MO (glede na državo proizvodnje) v zavarovanem območju. Naslednji popisi (Pašman, Lošinj, Vis, Elafiti) nas dodatno prepričajo o moči in vplivu narave; tokovi in vetrovi ne prizanesejo sleherni, dovolj odprti uvali za nanašanje odpadkov z morja. Razen obal Pašmana so prevladovali MO gospodinjskega izvora.

Predvideni čas trajanja dogodka: do 19 h


6. S klikom po sledeh poledenitve na stičišču Alp in Dinaridov

Odgovorna oseba: Petra Gostinčar, Manja Žebre; Geološki zavod Slovenije

Lokacija: prek spleta Microsoft Teams meeting link (Meeting ID: 344 874 812 584   Passcode: ZNCTPX)

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24246

Čas začetka dogodka: 18.00 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: Pleistocenska poledenitev na območju Alp in Dinaridov se je zgodila med različnimi poledenitvenimi viški v obdobju pleistocena. Ti ledeniki so imeli pomembno vlogo pri oblikovanju današnjega reliefa in krajine na tem območju. Da bi izdelali karto obsega nekdanjih ledenikov v različnih časovnih obdobjih, smo pripravili GIS podatkovno zbirko obstoječih ledeniških podatkov, dostopnih iz znanstvenih publikacij in poročil, ter podatkov, ki so predmet trenutnih raziskav. V predavanju vam bomo predstavili podatkovno zbirko, v kateri so podatki standardizirani in kvalitativno ovrednoteni. Podatkovna zbirka je prosto dostopna, s čimer smo omogočili njeno nadaljnjo uporabo v raziskovanju, izobraževanju, v odločevalskih procesih itn. Da bi povečali dostopnost do prostorskih podatkov, smo pripravili tudi spletni GIS pregledovalnik, ki omogoča interaktivno predstavitev podatkov ter prilagajanje vsebine glede na potrebe različnih ciljnih skupin.

Predvideni čas trajanja dogodka: do 18.45


7. Geografija okoli nas

Odgovorna oseba: Maja Hadner; Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Lokacija: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24247

Čas začetka dogodka: 18.00 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: Na dogodku, organiziranem s sodelovanjem študentov, bomo predstavili Oddelek za geografijo FF UM. Izpostavili bomo vseprisotnost, uporabnost in koristi geografije v različnih sferah življenja (izobraževanje, delo, prosti čas). Dogodek bo organiziran kot diskusija, razprava, v katero bomo z veseljem povabili tudi udeležence, da izrazijo svoje mnenje, poglede in izkušnje. Svoje vtise o študiju, terenskih vajah in ekskurzijah ter praksi bodo predstavili tudi študenti.

Predvideni čas trajanja dogodka: do 18.45


8. Planeti zunaj Osončja in njihov indeks podobnosti Zemlji

Odgovorna oseba: red. prof. dr. Igor Žiberna; Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Lokacija: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24248

Čas začetka dogodka: 19.00 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: V predavanju bomo predstavili trenutno stanje na področju raziskav planetov zunaj Osončja in nekaj ekstremnih primerov le-teh. V nadaljevanju bomo predstavili koncept indeksa podobnosti Zemlji, s katerim skušamo na osnovi znanih podatkov o planetih zunaj Osončja oceniti naravne razmere na teh telesih, predvsem v luči pogojev za razvoj take oblike življenja, kot jo poznamo na Zemlji. Na koncu bomo predstavili nekaj Zemlji podobnih eksoplanetov. V primeru jasnega vremena bomo po predavanju izvedli še astronomsko opazovanje nočnega neba in demonstracijo merjenja svetlobnega onesnaževanja.

Predvideni čas trajanja dogodka: do 20.30


9. Energetski prehod v Svibnem

Odgovorna oseba: Vane Urh; Zavod Svibna – regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja

Lokacija: Svibno 18a, 1433 Radeče in nočni pohod do Počakovo 35, 1433 Radeče

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24249

Čas začetka dogodka: 19.39 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: Pridružite se nam na dogodku “Energetski prehod v Svibnem”, kjer bomo skupaj raziskovali lokalne energetske izzive in potenciale obnovljivih virov energije. Sprehodili se bomo skozi vas, razpravljali o trajnostni prihodnosti ter se nato zbrali v prijetnem okolju, kjer bodo sledile zanimive predstavitve, delavnice in interaktivne dejavnosti. Pridružite se nam pri tem pomembnem koraku k lokalnemu trajnostnemu razvoju! Vabljeni!

Predavanje bo na lokaciji: Svibno 18a, 1433 Radeče. Sledi nočni pohod do lokacije: Počakovo 35, 1433 Radeče

Predvideni čas trajanja dogodka: 19.39–21.24


10. Prva Noč geografije v Posavju

Odgovorna oseba: Nejc Pozvek (Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru) in Boštjan Špiler (Gimnazija Brežice)

Lokacija: Trg Jožeta Toporišiča 1, Brežice (začetek dogodka v Knjižnici Brežice, nato sprehod po mestu)

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24250

Čas začetka dogodka: 19.30 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: Prva Noč geografije v Posavju je zrasla na temelju želje po večji povezanosti med stanovskimi kolegi – geografi (in kolegi sorodnih prostorskih strok) v Posavju. Prvi tovrstni dogodek bo večvrsten: v neformalnem, uvodnem delu je zamišljeno srečanje posavskih geografov z idejo vzpostavitve tesnejših vezi in sodelovanja (načrtujemo ob 18.30), v prvem sklopu uradnega dela pa bo ob 19.30 (skoraj natančno ob zahodu sonca v Brežicah) potopisno predavanje dijaka brežiške gimnazije, izjemnega Alexandra Škofa, nosilca zlate medalje z Mednarodne geografske olimpijade v indonezijskem Bandungu. Predavanju bo (okoli 20.30) sledila nočna tura skozi staro mestno jedro Brežic, ki bo obogatena z geografsko-zgodovinskimi vsebinami, zaključila pa se bo pri zanimivih kartografskih upodobitvah v Posavskem muzeju Brežice. Zadnji, znova neformalni sklop predstavlja razgled na nočno mesto s prenovljenega vodovodnega stolpa, ki je eden ključnih simbolov Brežic.

Predvideni čas trajanja dogodka: 19.30–22.00


11. Bovška krajina nekoč in danes. Kako omejiti zaraščanje

Odgovorna oseba: dr. Jurij Kunaver; raziskovalec visokošolski učitelj

Lokacija: Kulturni dom Bovec, Ledina 6, Bovec 5230

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24251

Čas začetka dogodka: 20.00 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: V predavanju “Bovška krajina nekoč in danes. Kako omejiti zaraščanje”  bo avtor s pomočjo vizualnega in drugega dokumentarnega gradiva (letalski, satelitski posnetki, zračni posnetki z dronom, stari in novejši foto posnetki  bovške krajine, karte izrabe tal) udeležencem srečanja prikazal, kako se je pokrajina Bovške kotline in njenih sosednjih območij spreminjala in spremenila v zadnjih šestdesetih letih. Vključeno bo tudi obdobje pred in po 1. svetovni vojni. Zunanji izgled bovške pokrajine/krajine se je zaradi različnih vplivov vzadnihi sto letih spreminjal takorekoč brez prestanka. Najbrž pa ni v interesu družbene skupnosti, še posebej zaradi turističnega razvoja in ponudbe, da izginjajo obdelovalne površine in se namesto njih širita ničvredno grmovje in mlad gozd. Mnoge bovške značilnosti, pogledi in razgledi se s tem nepovratno izgubljajo.

Predvideni čas trajanja dogodka: 20.00-21.30


12. Večerni kolesarsko-geografski izlet po Ljubljani

Odgovorna oseba: Blaž Repe (Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) Nela Halilović (IPOP), Lea Rikato Ružič (Ljubljanska kolesarska mreža), Tadej Tekavčič (ŠD Golovec Trails)

Lokacija: zborno mesto park Tivoli, Ljubljana

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24252

Čas začetka dogodka: 19:36 ( petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: V mraku in temi se bomo podali na krožno pot s kolesi po Ljubljani in njenem obrobju. Ob poti bomo opazovali izbrane fizično in družbeno-geografske značilnosti in pojave, opozorili bomo na pomembnejše kulturne in rekreacijske točke ter se obenem dotaknili problematike prometa, trajnostne mobilnosti in osnov varnega kolesarjenja, še posebej v slabi vidljivosti (tema) in morebiti tudi slabemu vremenu. Na sami poti bo prikazana tudi praktična uporaba orodij s portala Uporabna geografija (mobilne aplikacije in iskalnik po zemljevidih).

Dogodek bo izveden tudi v primeru rahlih padavin. Minimalno število udeležencev za izvedbo: 5. Maksimalno število udeležencev: 16. Pogoj za udeležbo: Brezhibno delujoče kolo z obvezno opremo (sprednja in zadnja luč, odsevniki, zavore). Zaželena dodatna oprema: Priporočljiva je čelada. Ročna ali naglavna svetilka, zaščita pred dežjem v primeru padavin (pelerina oz. dežna oblačila in obutev, uporaba dežnika ni sprejemljiva). Pametni mobilnik z dostopom do spleta in lokacije (GNSS oz. GPS).

Obvezna je prijava na dogodek: https://forms.gle/xFSyALXRQZLr8BzU7

Predvideni čas trajanja dogodka: 19:36–21:30


13. Po poteh srednjeveškega Maribora – Raziskovalni sprehod z dijaki v sklopu Noči geografije

Odgovorna oseba: Danijel Davidovič, Nina Simonič;   predsednik, podpredsednica Geografskega društva Maribor

Lokacija: Glavni trg, Maribor

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24252

Čas začetka dogodka: 15:00 ( petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: V sklopu dogodka Po poteh srednjeveškega Maribora – Raziskovalni sprehod z dijaki v sklopu Noči geografije bodo udeleženci raziskovali središče Maribora v 5 raziskovalnih skupinah: 1. Kakovost bivalnega okolja, 2. Namembnost prostora, 3. Razvoj mesta, 4. Degradirana območja, 5. Urbane zelene površine. Udeleženci bodo lahko spoznali preproste metode pridobivanja podatkov ter jih interpretirali in ugotovili nekatere dejavnike kakovostnega bivanja v mestih. Pri tem bodo uporabili projekt, izdelan z Google Earth aplikacijo: https://earth.google.com/earth/d/1hYqDA5Qi_yVslzKErFNsp7R5e751ltyY?usp=sharing .

Predvideni čas trajanja dogodka: 15:00–18:00


14. Geografski večer v Zelencih

Odgovorna oseba: Petra Berčič; OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

Lokacija: Dobimo se pred Gostilno Zelenci

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24242

Čas začetka dogodka: 19:00 (petek 5. aprila 2024)

Kratka predstavitev dogodka: Zelenci so izvir Save Dolinke in še veliko več. Zaradi velikega biološkega, hidrološkega, geološkega in krajinskega pomena so bili leta 1992 razglašeni za naravni rezervat, uvrščeni pa so tudi med območja Natura 2000. So naravna vrednota državnega pomena in izjemno zanimiv življenjski prostor, eno večjih prehodnih barij v Sloveniji in zelo zanimiva turistična točka. Zato bomo letošnjo Noč geografije organizirali prav tu, v Zelencih, in se tako od blizu seznanili s to naravno lepoto. Poučno in zanimivo bo.

Predvideni čas trajanja dogodka: 19:00–20:30


15. Razstava likovnih izdelkov z geografsko tematiko

Odgovorna oseba: Sebina Duraković; OŠ Toma Brejca Kamnik

Lokacija: OŠ Toma Brejca Kamnik, Šutna 39, 1241 Kamnik

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/24254

Čas začetka dogodka: april 2024

Kratka predstavitev dogodka: Učenci 6. – 9. razreda so/bodo ustvarjali likovne izdelke z geografsko tematiko; v aprilu bodo izdelki razstavljeni v prostorih šole.

Predvideni čas trajanja dogodka: april 2024