NOČ GEOGRAFIJE 2023

Noč geografije 2023

NOČ GEOGRAFIJE 2023 – dogodki v Sloveniji (petek 14. aprila 2023)

V Sloveniji bo leta 2023 znotraj mednarodne prireditve Noč geografije potekalo 11 dogodkov. Dva dogodka bosta potekala na daljavo lokacije ostalih pa so: Rateče, Bovec, Maribor, Malečnik, Svibno, Lukovica, Bogenšperk, Hrvatini ter Krajinski park Ljubljansko barje.

PDF dokument z opisom dogodkov


SEZNAM DOGODKOV:

1. Razglasitev Bohinčeve nagrade Zveze geografov Slovenije za najboljšo raziskovalno nalogo s področja geografije, njena predstavitev ter predstavitev nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev.

Lokacija: prek spleta (povezava na dogodek: https://us02web.zoom.us/j/88692340956?pwd=dGorYThCdTR2S3hDQloydUd0QUljZz09)

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230258-2/

Odgovorna oseba: Aleš Smrekar; Zveza geografov Slovenije

Čas začetka: 19.47 (petek 14. aprila 2023)

Kratka predstavitev: Zveza geografov Slovenije podeljuje Bohinčevo nagrado študentom za individualne ali skupinske samostojne raziskovalne naloge, ki so izdelane v času študija do zaključene druge bolonjske stopnje. Po kratkem uvodu in razglasitvi Bohinčeve nagrade bo sledila 10 minutna predstavitev raziskovalne naloge, ki je dobila nagrado. Sledila bo razglasitev rezultatov tekmovanja osnovnošolcev in tekmovanja srednješolcev s področja geografije v šolskem letu 2022/23. V zadnjem delu bodo 10 minutne predstavitve nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev za leto 2022. To so:

  • Uporaba zemljevidov in navigacijskih naprav za beleženje poti (Zala Medja in Matej Kalita – Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Zlato priznanje in doseženo 1. mesto) – mentorica Nataša Mrak;
  • Onesnaženost Drave in njenih pritokov (Taja Ribič in Tineja Frangež – Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor, Zlato priznanje) – mentor Aleksander Kelemina;
  • Velika planina in (čiste) vode pod njo? (Iza Škrtič in Matic Hrabar – Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Zlato priznanje in doseženo 1. mesto) – mentorica Sonja Trškan;
  • Ekološka stranišča – prihodnost ali utopija? Možnost postavitve ekoloških stranišč ob rekreativnih poteh na območju Mestne občine Celje (Luka Kolar – I. gimnazija v Celju, Zlato priznanje); mentorici Nataša Marčič in mag. Tatjana Jagarinec.

Predvideni čas trajanja dogodka: 1 ura


2. Foto natečaj “Mi v pokrajini”

Odgovorna oseba: Tomi Tomšič; Društvo učiteljev geografije Slovenije

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230242-2/

Lokacija: prek spleta (povezava na dogodek: https://arnes-si.zoom.us/j/94190891943?pwd=MVFVU1k4QVAzZERNK3NnMklyeWdUQT09)

Čas začetka: 19.00 (petek 14. aprila 2023)

Kratka predstavitev: Društvo učiteljev geografije Slovenije pripravlja v sklopu Noči geografije dogodek, ki je namenjen predstavitvi nagrajenih fotografij iz Foto natečaja »Mi v pokrajini«. Se vidimo v petek, 14. 4. 2023, ob 19.00.

Namen natečaja je bil spodbuditi in udejanjati radovednost ter pokazati, kako si učenci, dijaki in študenti predstavljajo geografski pogled na pokrajino skozi fotografski objektiv, jih povabiti v slikovno analiziranje, predstavljanje ter interpretiranje pokrajine.

V natečaju so sodelovali učenci od 6. do 9. razreda osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti oddelkov za geografijo ter drugih podobnih smeri vseh fakultet in samostojnih visokošolskih zavodov.

Predvideni čas trajanja dogodka: 19.00–19.45


3. Digitalno je zabavno in raziskovalno.

Odgovorni osebi: Danijel Davidovič, Nina Simonič; Geografsko društvo Maribor

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230245-2/

Lokacija: Vodole 2, 2229 Malečnik

Čas začetka: 15.00 (petek 14. aprila 2023)

Kratka predstavitev: Dogodek bo potekal na večnamenski posesti Sončni raj, kjer se ukvarjajo z različnimi aktivnostmi (zipline, vinska fontana, glamping, dopolnjena resničnost s 3D očali). Dogodek bo organiziran v obliki štirih raziskovalnih postojank, na katerih bodo obiskovalci spoznali nekatera uporabna digitalna orodja za raziskovanje pokrajine. Aktivnosti po raziskovalnih postojankah: 1) Pokrajina: dron. Potek: ogled drona, upravljanje drona, ogled produktov na fotografijah (DOF, DMV, NDVI, 3D). Rezultat: demonstracija leta, kolaž s fotografijami; 2) Vreme: anemometer, multimerilec. Potek: meritve meteoroloških parametrov na različnih oblikah rabe tal. Rezultat: demonstracija meritev, karte meteoroloških parametrov; 3) Voda: spektrofotometer. Potek: meritve pH, N, F različnih virov vode. Rezultat: demonstracija analize, stolpčni grafikon vsebnosti hranil, seznam ukrepov za izboljšanje; 4) Biodiverziteta: mobilne aplikacije. Potek: fotografiranje travnih, grmovnih in drevesnih vrst, živali. Rezultat: demonstracija identifikacije, spletni miselni vzorec najpogostejših rastlinskih in živalskih vrst z njihovimi značilnostmi.

Program na posamezni raziskovalni postojanki bo trajal med 30 in 60 min, nato se bodo udeleženci zamenjali in tako skupno sodelovali na dveh postojankah. Na koncu bo sledil geografski kviz, v sklopu katerega bodo zmagovalci prejel brezplačni spust z zipline. Dogodek je namenjen različnim starostnim skupinam.

Predvideni čas trajanja dogodka: 15.00-20.00


4. Že Janez Vajkard Valvasor je raziskoval kraške pojave

Odgovorna oseba: Sonja Marin; OŠ Šmartno

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230261-2/

Lokacija: grad Bogenšperk; Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji

Čas začetka: 18.00 (petek 14. aprila 2023)

Kratka predstavitev: učenci bodo izdelovali makete izbranih kraških pojavov

Predvideni čas trajanja dogodka: od 18 do 22. ure


5. Večerni sprehod po Ratečah: Ko legende spregovorijo

Odgovorna oseba: Petra Berčič Oman; OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in TD Rateče-Planica (turistični podmladek OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora)

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230257-2/

Lokacija: zborno mesto – avtobusna postaja v Ratečah

Čas začetka: 19.00 (petek 14. aprila 2023)

Kratka predstavitev: Rateče so zadnja vas ob poti, ki vodi po Zgornjesavski dolini proti Italiji. Ležijo na prisojni strani Karavank, nasproti vhoda v dolino Planice. In prav po poletih v Planici so Rateče najbolj poznane. Z našim večernim sprehodom pa jih želimo predstaviti na malo drugačen način. S pomočjo legend bomo na zanimiv način predstavili kulturno dediščino Rateč. Naš izletnik bo spoznal, kje v Ratečah je možno drsati na naravnem drsališču, zakaj so morali Ratečani pol ure hoditi do železniške postaje, kaj imajo skupnega gosi in cerkev sv. Duha, Turki in cerkev sv. Tomaža, pa tudi Turki in črna mačka.

Predvideni čas trajanja dogodka: 19.00-20.30


6. Popotni vtisi iz južne Indije

Odgovorna oseba: Stanko Pelc; Turistično društvo Sv. Vid

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230241-2/

Lokacija: Kulturni dom A. M. Slomška Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 4, 1225 Lukovica

Čas začetka: 19:00 (petek 14. aprila 2023)

Kratka predstavitev: Dogodek bo namenjen kratki predstavitvi južnoindijskih zveznih držav, mesta Bangalore ter deljenju popotnih vtisov iz Karnatake in njenega sosedstva ter z obiska Anadamanskih otokov. Govora bo o prometu in turizmu v tem delu sveta, pa tudi o vsakdanjem življenju v velemestu, ki ima menda že krepko čez 11 milijonov prebivalcev.

Predvideni čas trajanja dogodka: 60 do 90 minut


7. Predstavitev članka “Trst in njegovo podzemlje” v vodiču Slovenija X z razgledom na Tržaški zaliv ponoči

Odgovorna oseba: Franc Malečkar; Turistično društvo Hrvatini

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230260-2/

Lokacija: Hrvatini 74, 6280 Ankaran – Ancarano

Čas začetka: 19:00 (petek 14. aprila 2023)

Kratka predstavitev: Turistično društvo Hrvatini bo predstavilo članek „Trst in njegovo podzemlje“, v vodiču Slovenija X, ki ga je izdalo Ljubljansko geografsko društvo. Njegov avtor, naš sokrajan, Franc Malečkar, nam bo s posnetki predstavil maj znana dejstva o mestu, ki si ga bomo kasneje ogledali z razgledišča v Sodnikih. Razgledamo se še preko Koprskega zaliva med povratkom do izhodišča, kjer nas čaka manjša pogostitev organizatorjev, možen bo nakup knjige. Prireditev je brezplačna

Predvideni čas trajanja dogodka: 19:00 do 21:00 


8. Od globalnih do marginalnih geografskih pogledov na območju Svibna

Odgovorna oseba: Vane Urh; Zavod Svibna – regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230244-2/

Lokacija: Svibno 18a, 1433 Radeče in nočni pohod do Počakovo 35, 1433 Radeče

Čas začetka: 19.50 (petek 14. aprila 2023)

Kratka predstavitev: V Svibnem bomo obeležili Noč geografije s krajšim tematskim predavanjem o pomenu geografije v razvojnem in prostorskem načrtovanju v Sloveniji in prikazali izbrane primere uporabe sodobnih orodij GIS v kmetijstvu in dediščini. Ob koncu navtičnega somraka ob 20.58 se bomo odpravili na 1-urni nočni pohod proti koči na Magolniku. Na poti bodo priložnosti za različne razprave. Tam nas čaka krajše predavanje Saša Obolnarja na temo geografskih danosti in potencialov v Svibnem, zaključili pa bomo s skupinsko razpravo o prihodnosti in viziji Svibna v ožjem in širšem prostoru. Po manjšem prigrizku proti koncu astronomskega mraka ob 21.38 se bomo vrnili na izhodišče in zaključili Noč geografije v Svibnem ob 22.50.

Predvideni čas trajanja dogodka: 19.50–22.50


9. Kakšen zrak diham v mojem kraju?

Odgovorna oseba: Boris Hranjec; Osnovna šola Draga Kobala Maribor

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230243-2/

Lokacija: Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor

Čas začetka: 19.00 (petek 14. aprila 2023)

Kratka predstavitev: V urbanih okoljih je v zadnjem času zaznati več okoljskih težav. K zmanjšanju kakovosti zraka vsekakor pripomoreta cestni promet in stopnja pozidanosti. Dogodek je sestavljen iz krajšega predavanja in delavnice. V predavanju bo predstavljena sprememba rabe tal izbranega območja v zadnjem obdobju, v obliki delavnice pa bodo navzoči raziskovali in vrednotili vplive prometa na kakovost zraka in zdravje ljudi. Pri tem bodo uporabljali izbrana spletna orodja (ARSO, Kazalci okolja). Prav tako bodo na podlagi podatkov izdelali graf o gibanju števila prebivalcev v urbanih okoljih.

Predvideni čas trajanja dogodka: 19.00–21.00


10. Kraški izvir Glijuna in slap Virje pod Kaninom, pozimi in pomladi

Odgovorna oseba: dr. Jurij Kunaver; Zgodovinska sekcija Kulturnega društva Golobar, Bovec

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230259-2/

Lokacija: Kulturni dom, Stergulčeva hiša. Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec

Čas začetka: 20.00 (petek 14. aprila 2023)

Kratka predstavitev: Zgodovinska sekcija KUD Golobar vljudno vabi prebivalce Bovškega in ostale  na premierno predvajanje filma dr. Jurija Kunaverja Kaninske vode. Predstavitev filma, ki bo v Bovcu, v petek, 14. aprila ob 20. uri v mali dvorani Kulturnega doma. Film bo gledalca najprej ponesel v kaninske višave, na Kaninske pode, ki jih bo videl v poletnih in zimskih razmerah. Kogar goli skalnati kraški svet kaninskega površja, kljub njegovi zanimivosti, ne bo prevzel pa bo tem bolj presenečen, kaj se skriva v globokih kaninskih breznih. Pred leti so tam le fotografirali, sedaj tudi snemajo. Le tako si vsaj približno lahko predstavljamo, v kakšnih pogojih raziskujejo jamarji, kakšno opremo in kakšno znanje morajo imeti in kaj vse vidijo okoli sebe. Videti na filmu, kako v akciji sledenja podzemeljskih kraških tokov v Renejevem breznu na globini 1240 m pod površjem barvajo vodo, ali pa s čolnom iščejo nadaljevanje jame, je redka priložnost. V filmu so tudi izjemni prizori plezanja po navpičnih kaninskih breznih. Kaninske podzemeljske vode iz zahodnega dela pogorja prihajajo na dan predvsem v zatrepu pri vasi Plužna, kjer je stalen izvir Glijuna in pod njim slap Virje, obe dandanes pogosto obiskovani naravni znamenitosti. Film se o njima razgovori na široko, zlasti o nizki in visoki vodi, o zimi in poletju, o deževnici in snežnici. Pa tudi o spremljajočih izvirih Srnici, Kladenkih, Mačkovi jami in Krničarju, ki se pokažejo le po močnem deževju. Tudi slap Boka je prikazan izčrpno, celo iz ptičje perspektive in v nekaj slikah tudi njegova soseda, jama Mala Boka, ki je svetovna posebnost. Film zaključijo prizori nežnega, bogato obarvanega pomladanskega prelivanja vode čez slap Virje.

Predvideni čas trajanja dogodka: 20.00-21.00


11. Čistilna akcija – Krajinski park Ljubljansko barje

Odgovorna oseba: Klemen Baronik; Društvo mladih geografov Slovenije

Povezava na dogodek: https://www.geonight.net/230265-2/

Lokacija: zborno mesto: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Čas začetka dogodka: 10.00 (sobota 15. aprila 2023)

Kratka predstavitev: Študenti geografije se bomo v soboto, 15. 4. 2023 odpravili v Krajinski park Ljubljansko barje, z namenom odstraniti čim več odpadkov iz raznih obrečnih območij. Po koncu čistilne akcije, bomo skupaj vse zbrane odpadke odnesli v bližnji komunalni center. V sklopu dogodka želimo pomagati naravi in se med tem bolje povezati kot društvo ter spoznati morebitne nove udeležence dogodka.

Predvideni čas trajanja dogodka: 10.00-15.00


Povezava na dogodke v Sloveniji: https://www.geonight.net/category/slovenija/

Zemljevid dogodkov po celem svetu: