dr. Jurij Senegačnik dobitnik Ilešičevega priznanja

Zveza geografov Slovenije podeljuje dr. Juriju Senegačniku llešičevo priznanje za življenjsko delo na področju geografskega izobraževanja.

Jurij Senegačnik se je mlad zapisal vzgoji in izobraževanju. Že kot gimnazijec je izobraževal mlade na različnih področjih, kot so planinstvo, alpinizem in gorska reševalna služba. Ljubezen do narave in gora ga je usmerila k študiju geografije, želja po predajanju geografskega znanja pa ga je peljala do poklicnega udejstvovanja na področju šolske geografije in pedagoškega dela.

Dr. Jurij Senegačnik je nedvomno pustil neizbrisen pečat na področju vzgoje in izobraževanja in pomagal uveljaviti in modernizirati pouk geografije v Sloveniji. Med drugim je:

  • Delal kot gimnazijski profesor, univerzitetni predavatelj, urednik in avtor geografskih učbenikov.
  • Aktivno sodeloval pri projektih za razvoj geografskega pouka in kurikularno prenovo.
  • Ustvaril več generacij učbenikov za geografijo, ki se še vedno uporabljajo v slovenskih šolah.
  • Svoje učbenike obogatil z lastnimi terenskimi izkušnjami in fotografijami iz različnih delov sveta.

Svoj največji prispevek je dr. Senegačnik dal na področju geografskega učbenika. Sprva je bil soavtor učbeniških gradiv pri različnih založbah, potem pa je več kot dve desetletji deloval kot profesionalni urednik za geografijo pri založbah Modrijan in Modrijan izobraževanje. Kot avtor in urednik je v nekaj letih dosegel izjemne dosežke na področju vsebinske zasnove in uveljavitve novih geografskih spoznanj. V letih 1997–2022 je kot urednik in po večini tudi edini avtor ustvaril kar tri generacije novih učbeniških gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov) po celotni vertikali od 6. razreda osnovne šole do 4. letnika gimnazije.

Njegova učbeniška gradiva so postala zelo priljubljena, saj jih na gimnazijski ravni še dandanes uporabljajo v več kot treh četrtinah vseh slovenskih šol. Od leta 1994 do danes je sodeloval pri pripravi kar 51 različnih učbeniških gradiv, ki so doživela skupno 498 različnih izdaj oz. natisov. Skupna naklada njegovih avtorskih ali soavtorskih učbeniških gradiv, izdanih samo pri založbah Modrijan in Modrijan izobraževanje, je že presegla milijon sto tisoč izvodov.

Jurij Senegačnik je s svojim predanim in dolgoletnim delom izjemno prispeval k razvoju, modernizaciji in uveljavitvi geografije kot temeljnega in splošnoizobraževalnega predmeta na vseh stopnjah našega izobraževalnega sistema, kakor tudi uveljavitvi in utrditvi geografije kot temeljne nacionalne vede v Sloveniji.

Čestitka nagrajencu za izjemne dosežke.

Morda vam bo všeč tudi...